Privatësia

Verejtje :Lıdhur me  gjith rregulltativen e permendur si me poshte,nenvızojme se njejta eshte e perpunuar ne pajtim me dispozitat ligjore te parapra ne RM kryesisht ligjin per mbrojtjen e te dhenave personale te R.M-se . Cdo qasje e me tutjeshme nga ana kosnumatoreve ne web faqen tone lıdhur me ınteresın e tyre personal per blerje te produkteve tona   nenkupton  pajtım per shfrytezımın, perpunımın e te dhenave personale te konsumatorev perfhire edhe perdoruesit kurioz, nga ana web faqes sone ne pajtima me dispozitat ligjore perkatese te RM-se.

 Per gjıthçka qe nuk esh e parapare ne kete akt do te vlejne dıspozıtat lıgjore perkatese te parapara ne lıgjın per mbrojtjen e te dhenave personale ne RM dhe lıgjet tjera pozıtıve te cılat ınkrımnohen ne rastın konkret.

 

 

ORGANIZIMI I PRIVATESISE

 

Organizimi i privatesie sqaron se si te dhenat personale ne pajtim me ligjin trajtohen gjegjesisht konsiston  ne marjen, trajtimin, përdorimin, si dhe perpunimin e të dhënave personale te një vizitori apo konsumatorët qe ka qasje ne web faqen e kompanise Bifeks. 

SEKSIONI 1 – TË DHËNAT E TRANSAKCIONIT

PSH.
Çfarë do të bëni me të dhënat e mia?

Kur keni blerë diçka nga dyqani ynë, per sigurine dhe seriozitetin tuaj si konsumator si pjesë e procesit të blerjes dhe shitjes, eshte e nevojshme identifikimi juaj e cila realizohet nepermjet te procesit te mbledhjes se të dhënave  personale  që na i jepni si psh.emrin tuaj, adresën ose email adresën . Kur ju  shfletoni dyqanin tonë, ne gjithashtu automatikisht kemi qasje ne  të dhënat (IP) adresës Kompjjuterike gjegjesisht ne pajtaim me protokollin e internetit, në mënyrë që keto informacione te na ndihmojne lidhur me informacionet e shfletuesve te sistemit operativ ne web faqen tone.

Email Marketing:

Me lejen tuaj, ne mund të ju dërgojmë email në lidhje me dyqanin tonë, lidhur me  produkte të reja dhe më të reja të tjera.

SEKSIONI 2 – AUTORIZIM

Si mund të merrni pëlqimin tim?

Kur ju na jepni të dhënat e tuaja personale për të përfunduar një transaksion, të verifikuar ne kartën tuaj të kreditit, ose te dhenat tjera lidhur me kartelen, kryesisht vendin e qëndrimit, e cila do te sherbente për të rregulluar një dërgese ose kthimin e një blerje, do të  thotë se ju na autorizoni për mbledhjen e të dhënave tuaja personale me qellim per përdorimin e te njejtave, vetëm  për këtë arsye të veçantë. Në qoftë se ne kërkojmë të dhënat tuaja personale ti përdorim për një arsye tjetër si p.sh., për marketing, ne do të ju pyesim drejt per se drejtı për lejen tuaj, apo së paku t’ju ofrojmë një mundësi për të thënë jo.

SEKSIONI 3

Si mund të tërhiqet pëlqimi im?

Pasi qe ju të keni dhënë pelqimin për përdorimin e të  dhënave personale tuaja , dhe në qoftë se ju ndryshoni mendimin, ju mund të tërheqni miratimin tuaj në çdo kohë për ne që të lidhemi me ju, për grumbullimin e vazhdueshem, përdorimin ose zbulimin e informacionit tuaj, , duke na kontaktuar në [email protected] ose mailing ne në: Bifeks JNA 55 Struga Maqedonia 6330.

– ZBULIMI

A do te zbulohen të dhënat e mia? Ne mund të zbulojmë informatat tuaja personale, nëse ne jemi të detyruar me ligj për ta bërë këtë, ose në qoftë se ju shkelni kodeksin ose normat tona te parapra na web faqe.

SEKSIONI 4 –

ONLINE STORE Dyqani jone online është pritur nga Hostgator, WordPress dhe WooCommerce.Te njejtet na japin platformën online e-commerce që na lejojne për të shitur produktet dhe shërbimet tona për ju.                           Per  më shumë rreth asaj se si Hostgator përdor Informacionin tuaj shih : https://www.endurance.com/privacy/privacy ku mund te lexoni me shum rreth asaj se si WordPress përdor te dhenat tuaja personal sipas rregullave gjithashtu ju mund të lexoni më shumë edhe rreth asaj se si Woocommerce përdor Informacionet tuaja personale ne Privacy Policy gjat kryerjes se pageses, keshtu prsh: në qoftë se ju zgjidhni një portë të drejtpërdrejtë të pagesës për të përfunduar blerjen tuaj, dyqani në internet transmeton të dhënat e kartës tuaj të kreditit. Të dhënat e Dyqanit jane te koduara përmes Card Pagesave industrisë Security Standard (PCI-DSS). Të dhënat tuaja te transaksionit te blerjes jane te ruajtura vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për të përfunduar transaksioni juaj i blerjes. Pas këtij procesi te gjitha te dhenat personale te disponuara krysisht pas realizimit te blerjes, informacionet e transakcionit te blerjes ne menyre automatike fshihen. Të gjitha portat direkte te pagesës u përmbahen standardeve të përcaktuara nga PCI-DSS te cilet menaxhohen nga Këshilli per standardet e sigurisë PCI, e cila është një përpjekje e përbashkët e markave si Visa, MasterCard, American Express. Kërkesat PCI-DSS ndihmojnë për të siguruar trajtimin e sigurt të informacionit te kredit kartes nga dyqani jonë deri te ofruesit e shërbimeve të saj.

SEKSIONI 5 – Shërbime Palës së Tretë

Në përgjithësi, ofruesit e palës së tretë i mbledhin, perdorin, dhe zbulojnë ato te dhëna në masë te nevojshme ne menyre qe te kryerjne shërbimet që ata ofrojnë për ne. Megjithatë, ofruesit e disa shërbimeve të palës së tretë, të tilla si porta e pagesës dhe përpunuesve të tjere lidhur me transaksionin e pageses, kanë rregullat e tyre të privatësisë në lidhje me informacionet që janë të nevojshme për tu siguruar atyre transaksionet tuaja te blerjes. Për këto ofruesve, u rekomandojmë që të lexojne keto rregulla të privatësisë në mënyrë që ju mund të kuptoni me hollesisht se cilat të dhënat tuaja personale do të trajtohen nga këto ofrues (persona te tret. Sherbime te pales se trete mund te cilesohen edhe reklamat  nga: Facebook – https://www.facebook.com/settings/?tab=ads Google – https://www.google.com/settings/ads/anonymous Bing – https: // advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads në veçanti, eshte nevojshme qe te dihet  se ofruesit e larte permendur per perpunimin dhe perdorimin e te dhenave personale kanë  juridiksione dhe rregulla tjera sipas legjislacionite shteteve ku ato ndodhen. Pra, nëse ju zgjedhin për të vazhduar me një transaksion që përfshin shërbimet e një ofruesi të shërbimit të palës së tretë te ndonje vendi tjeter, atëherë të dhënat tuaja mund të bëhen objekt i ligjeve të juridiksionit (eve) te atyre vendeve . Si per shembull, në qoftë se ju jeni vendosur në Gjermani dhe transaksioni juaj është i përpunuar nga një portë e pagesës e vendosur në Shtetet e Bashkuara, atëherë të dhënat tuaja personale të përdorura në përfundimin e transaksionit automatikisht jane subjekt i deklarimi sipas legjislacionit të Shteteve të Bashkuara. Pasi qe ju nepermjet  te faqes sone keni qasje dhe depertoni ne ndonje faqe tjeter interneti të palës së tretë, ne kete rast rregullat per te dhenat personale te parapara ne faqen tone shuhen dhe vlejne rregullat e parapra ne faqen tjeter te kyqur. Ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen ose privatësine sipas praktikave juridike te vendeve tjera dhe per kete arsye ju keshillojme qe ju te lexoni deklaratat e dhe rregullat per mbrojten e te dhenave ne faqet e tyre.

SEKSIONI 6 – SIGURIA

Për të mbrojtur informatat tuaja personale, ne marrim masa paraprake të arsyeshme dhe ndjekim praktikat më të mira të tregetise për tju siguruar se te dhenat tuaja nuk do te keqpërdoren, zbulohen, ndryshuohen apo shkatërrohen. Nëse ju na jepni informacionet e kartës suaj të kreditit, i njejti informacioni kodohet duke përdorur teknologji te sigurte dhe ate SSL. Edhe pse nuk ka metodë te transmetimit në Internet ose magazinimit elektronik është e sigurt, duke u bazuar ne të gjitha kërkesat PCI-DSS dhe zbatimin e standardeve te pranuara ne tregtin e përgjithshme.

SEKSIONI 7 – Butoni ,,Do Not Track,,

Faqja jonë e internetit përdor “cookies” që vendosen në pajisjen ose kompjuterin tuaj dhe shpesh përfshijnë një identifikues unik anonim. Për më shumë informacion në lidhje me cookie-t, dhe se si të çaktivizoni cookies, vizitoni http://www.allaboutcookies.org. Ju lutem vini re se ne nuk I prekim të dhënat tuaja personale po qe se ju klikoni butonin  Do Not Track nga browseri juaj.

SEKSIONI 8 – Duke përdorur këtë faqe, ju deklaroni se se keni aritur zotsin e veprimit gjegjesisht mbi 18 vjec ose keni aritur moshen perkatese per te vepruar  sipas rregullave te shtetit tuaj apo krahinës se banimit, ose që ju jeni ne moshen ne te cilin shteti juaj ose krahina juaj kanë dhënë pëlqimin ligjor  për të përdorur këtë faqe ose ndonje faqe tjeter te ngjajshme.

SEKSIONI 9 – Ndryshimet në këtë Organizim te privatesie,

Ne rezervojmë të drejtën për të modifikuar te njëjtën në çdo kohë, kështu që ju lutemi të shqyrtoni ketë rregullisht dhe shpesh. Ndryshimet dhe sqarimet e ketij akti hyjnë në fuqi menjëherë pas postimit  në faqen e internetitgjegjesisht ne webfaqen tone. Nëse bëjmë ndryshime materiale të këtij akti , ne do të ju njoftojmë pikerisht ne kete pike te faqes , kështu që ju do te jeni në dijeni per çdo informacion që ne mbledhim, kryesisht se si ne e përdorim atë, dhe në çfarë rrethanash. Nëse dyqan jonë kyqet ose bashkohet me ndonjë kompani tjetër, informacioni juaj mund të transferohet dhe esht I disponueshem edhe per ate kompani  në mënyrë që ne të mund të vazhdojmë te shesim produktet për ju.

PER  PYETJE DHE INFORMACION KONTAKTONI në [email protected] ose me postë në Bifeks JNA 55 Struga 6330 Macedonia.

Kategoritë e Produkteve: